Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van onze website wordt besteed, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. In de informatie die op onze website staat kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, wijzigingen worden aangebracht zonder enige kennisgeving vooraf. Wij kunnen voor eventuele fouten op deze website, ondanks dat wij alle informatie zo zorgvuldig mogelijk hebben opgetypt, niet aansprakelijk worden gesteld.

Een bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie gebruiken, openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, zowel voor directe als indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of zowel direct als indirect verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen de gegevens die u ons verstrekt (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum en aanvullende informatie) met respect en uiterst zorgvuldig behandelen en niet doorgeven of verkopen aan derden.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en eventueel te verbeteren, hiervan ontvangt u altijd een bevestiging.

Klikgedrag
Op de website van Schalk Bewindvoering worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde paginaís. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Schalk Bewindvoering haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Schalk Bewindvoering maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies. Als u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kunt u nog steeds alle onderdelen van onze website bezoeken.

Schalkbewindvoering.nl en andere websites
Op de site van Schalk Bewindvoering treft u een aantal links aan naar andere websites. Schalk Bewindvoering kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Schalk Bewindvoering per e-mail via info@schalkbewindvoering.nl of per telefoon op 06-19429501.

Wijzigingen
Schalk Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Mocht ons privacy beleid gewijzigd worden, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Schalk Bewindvoering.

1 januari 2013