Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel ter bescherming van geld en goederen van personen en is voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk of voor langere tijd) niet in staat zijn om hun eigen financiŽn goed te kunnen regelen.

Tot onze doelgroep behoren mensen die door ziekte, leeftijd, verstandelijke handicap of bijzondere omstandigheden, zoals problematische schulden of een psychiatrische achtergrond hun financiŽn niet meer zelf kunnen of willen regelen.

Als u niet meer in staat bent om uw financiŽle zaken zelf te regelen kan de kantonrechter op uw verzoek een bewindvoerder benoemen voor beschermingsbewind om het beheer over te nemen.
Uw geld en goederen (geldzaken) komen dan onder beheer.

Als u niet zeker weet of beschermingsbewind ook voor u bedoeld is neem dan contact met ons op, wij kunnen u daarbij helpen.

De aanvraag van beschermingsbewind wordt door ons in overleg met u verzorgd.


Wat gebeurt er bij beschermingsbewind?
De persoonlijke financiŽle zorg wordt volledig uit handen genomen na een beschikking van de kantonrechter.
Alle financiŽle post van de cliŽnt gaat dan naar de bewindvoerder.
De bewindvoerder opent een aparte bankrekening waarop de inkomsten binnenkomen en van waaruit de vaste lasten en het leefgeld op tijd worden betaald volgens een budgetplan.

De bewindvoerder beheert ook het vermogen of gaat actief aan de gang met eventuele schulden om die niet te laten toenemen (stabiliseren) en ondersteunt bij de aanvraag voor het oplossen van bestaande schulden (schuldhulpverlening via gemeente).

Wij kijken op welke regelingen en toeslagen u allemaal recht heeft en regelen de belastingaangifte (box 1).

Uw geld en goederen worden dus voor u beschermd door een bewindvoerder.
 

Werkzaamheden bewindvoerder
De voornaamste taak van een bewindvoerder is het voeren van het financieel administratieve beheer van alle cliŽnten. 

De bewindvoerder voert de volgende werkzaamheden uit:
- Het openen van een aparte beheer- en leefgeldrekening
- Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
- Maken van een budgetplan (overzicht van inkomsten en uitgaven)
- Betalen vaste lasten (o.a. huur, energie, water, ziektekosten en telefoon) en huishoudgeld
- Verwerken van alle financiŽle posten
- Betalen van "losse" rekeningen
- Invullen belastingaangifte (box 1) en aanvragen heffingskortingen/aftrekposten
- Aanvragen huur- en/of zorgtoeslag 
- Aanvragen (bijzondere) bijstand
- Aanvragen kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen
- Inventariseren van schulden
- Begeleiding bieden naar schuldhulpverleningsloket van de gemeente
- Regelen van betalingsregelingen
- Het indienen van nota's bij de ziektekostenverzekering
- Jaarlijks afleggen van Rekening & Verantwoording aan de kantonrechter

Controle en kwaliteit bewindvoerder
De controle en kwaliteit van de bewindvoerder wordt gewaarborgd door:
- Jaarlijks Rekening & Verantwoording afleggen aan de kantonrechter;
- Onze accountant die onze administratie jaarlijks controleert;
- Door uzelf of uw familie/begeleider die regelmatig overzichten krijgen van alle verrichte handelingen.

Met onze deskundige en persoonlijke aanpak zorgen wij ervoor dat uw financiŽn weer op orde komen en blijven.

Waarom Beschermingsbewind van Schalk Bewindvoering?
-
U krijgt regelmatig inzicht in uw persoonlijke (financiŽle) gegevens. De informatie die wij u geven is betrouwbaar.
- Wij zijn goed bereikbaar via ons telefoonnummer en e-mailadres. Wij houden op werkdagen een telefonisch spreekuur.
- Wij communiceren helder en snel.
- Wij bieden een kwalitatieve dienstverlening.
- Wij zijn open en eerlijk naar u toe.
- Wij hebben kennis van zaken. Wij doen regelmatig aan bijscholing.
- Wij zijn actief in onze dienstverlening. Wij handelen snel en adequaat in iedere situatie.
- Wij proberen u zoveel mogelijk zelfredzaam te maken (indien mogelijk).