Tarieven beschermingsbewind

Tarieven beschermingsbewind 2024

Eenpersoons

Standaard Beschermingsbewind

Beschermingsbewind met problematische schulden

Kennismakingsgesprek

Kosteloos

Kosteloos

Maandtarief

€ 133,10

€ 172,12

Aanvangswerkzaamheden

€ 751,41

€ 751,41

Verhuizing/verkoop/ontruiming

€ 469,48

€ 469,48

Eind rek. & verantwoording

€ 281,93

€ 281,93

2-persoons huishouden

 

 

Kennismakingsgesprek

Kosteloos

Kosteloos

Maandtarief

€ 159,52

€ 206,51 (Combinatie standaard + schuld: € 183,11)

Aanvangswerkzaamheden

€ 901,45

€ 901,45

Verhuizing/verkoop/ontruiming

€ 469,48

€ 469,48

Eind rek. & verantwoording

€ 338,80

€ 338,80

Extra werkzaamheden

 

 

Beheer PGB

€ 704,28

€ 704,28


Bron: Staatscourant - Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078, houdende wijziging van de indexeringsbepaling en enige andere bepalingen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Toelichting

De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

De landelijke tarieven standaard beschermingsbewind zijn gebaseerd op 17 werkzame uren per jaar. De landelijke tarieven beschermingsbewind met problematische schulden zijn gebaseerd op 22 werkzame uren per jaar. Het uurtarief is € 93,90 per uur.

Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

In veel gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten worden verkregen op basis van de bijzondere bijstand. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inkomen en uw vermogen. Schalk Bewindvoering vraagt bijzondere bijstand voor u aan. Er is echter geen garantie dat de gemeente de kosten (helemaal) vergoed. 

Bij de aanvraag van beschermingsbewind dienen er ook griffierechten (€ 87,-) te worden betaald aan de rechtbank. Ook deze kosten kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

De maandtarieven zullen rond de 25e van de maand worden geďncasseerd van de beheerrekening van de cliënt.

Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan tussen de 1e en de 15e van de maand wordt een hele maand in rekening gebracht.

Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan op of na de 16e dag van de maand wordt een halve maand in rekening gebracht.

De kosten voor het (eventueel) openen en het aanhouden van een rekening bij een bank komen ook voor rekening van de cliënt.